top of page

מערכי צנרת ומשאבות

אורן ושות' מתמחה בנייה והתקנה של צנרות למערכות קירור מנחושת, נירוסטה,פלדה, ברזל מגולוון PVC, פוליאתילן בשיטות חיבור מתקדמות של ריתוכי פנים ואלקטרופיוז'ן,  חיבורי צרכנים ותמיכות צנרת.

כל ההתקנות מבוצעות ע"י טכנאים בעלי הסמכות לצנרת ובהתאם לתקנים הישראלים.

bottom of page