top of page

חברת אורן ושות' ביצעה פרויקטים רבים עבור מפעלים בארץ ובעולם.

 

רוב לקוחות החברה הם לקוחות חוזרים, אשר מרחיבים את פעילותם.

 

החברה מבצעת פרויקטים בהתאם לדרישות ממשרדי תכנון והנדסה חיצוניים והן באמצעות מהנדסי החברה

בהתאם למפרטי הלקוחות ובהתאמה מלאה לצרכים הייחודיים של הלקוחות.

 

במשך השנים החברה מבצעת פרויקטים גדולים לתעשיות הפלסטיק, מחלבות, חדרי קירור לתוצרת חקלאית, מפעלי מזון ומפעלי תרופות גדולים, חדרי קירור מבוקרים למשרדי הבטחון והבריאות, פתרונות מיוחדים למפעלים בטיפול באוויר, החברה ביצעה פרויקטים ייחודים בתחום מערכות קירור מהיר למסה גדולה של תוצרת חקלאית, מתקני בדיקה לטמפרטורות קיצוניות ובדיקות מחזוריות לתעשיות ביטחוניות ולמכון התקנים.

החברה מבצעת את העבודות באתר כולל התקנת יחידות קירור ויחידות טיפול באויר ובמים, הקמת חדרי קירור, בידוד, חשמל, תקשורת ומים, בסטנדרטים גבוהים ביותר תוך התאמה מלאה לתקנים ולצרכי הלקוח.

מוסדות ומפעלים

bottom of page