top of page

חיישני טמפרטורה מתקדמים

העידן החדש של ניטור טמפרטורה, אגירת נתונים, התראות וסטטיסטיקה, ניטור מכל מקום והעברת נתונים לכל מקום באמצעות מערכת מתקדמת הקשורה לטכנולוגיית ענן מתקדמת ומערכות מקלט משדר בשיתוף חברת טייקו (ויסוניק).

למערכת שני סוגי חיישנים עיקריים:

  • TT-חיישן לטמפרטורת האוויר של מתקן הקירור אשר משדר נתונים לענן ובאמצעות אלגוריתם חכם מנתח צבי תקלה ושידור התראות.

  • TTS- חיישן טמפרטורה הפועל על פי סימולציה של קיבול החום של המוצר המאוחסן בקירור או הקפאה. החיישן מתעלם משינויים בטמפרטורה בחלל מתקן הקירור הנגרמים בשל פתיחת דלת, תהליך הפשרת המפזר, הכנסת סחורה חדשה.

 

להסבר מפורט על אופן הפעולה של מערכות ניטור טמפרטורה TT  ו-TTS

ניטור והתרעת טמפרטורה מתקדמת

המערכת המתקדמת ביותר לניטור טמפרטורה במתקני קירור והקפאה סופרמרקטים  ומשאיות קירור. 

bottom of page