top of page

פרויקטים לתעשיות ביטחוניות

חברת אורן ושות' מבצעת פרויקטים בתחום מערכות הקירור למתקנים צבאיים עבור קירור אנטנות ומסדי נתונים.

המערכות מאופיינות בפרמטרים הבאים:

  • עמידה בתנאי סביבה קיצוניים

  • שילוב סוגי חומרים מיוחדים לשמירת מידות ומשקלים

  • מבנה ומערכות מכניות המאפשרות הובלה בדרכים קשות או התקנה בספינות

  • יעילות אנרגטית גבוהה בכל תנאי הפעלה

  • ביצוע אנליזות תכן להתאמת המוצר בהתאם ליישום והרצת המערכות בתנאי סביבה ועומסים משתנים

  • הנדסת אנוש והנדסת מערכות משלב התכנון והבנייה ועד לשלב ההפעלה בהתאמה לסטנדרטים צבאיים

  • מערך הפעלה מתקדם המאפשר גם הפעלה בשלט רחוק

  • התאמת המערכות, המבנה ומערכות הניטור והבקרה לצורך עמידה בדרישות תחזוקה בתנאי שדה

אורן ושות' משמשת כספק מורשה של התעשייה הצבאית בישראל : לתעשייה האווירית, הקרקעית והימית. במגוון יחידות  קירור למערכים נייחים וניידים תוך עמידה בתנאי פיתוח ותכנון לפי דרישת הלקוח והסטנדרטים הצבאיים הבין לאומיים הנדרשים בהתאם לסוג המוצר והתאמה לתנאי תפקוד קיצוניים.

מערכות קירור צבאיות מאופיינות באמינות מאד גבוהה ומותקנות במשך שנים ברחבי העולם במערכות צבאיות קריטיות.

לקריאה נוספת 

bottom of page